2011
10-13

notepad++ regex replace

Notepad++ to wspaniały darmowy edytor tekstu.
Możesz go pobrać na http://notepad-plus-plus.org/.
Posiada opcję regex replace.
Jak więc to działa ?
Tutaj przykład.
Powiedzmy że mamy tekst:
akljdjfalkjdf
Alice1 have cat2.
jakdhfkljakljdf
Alice2 have cat3.
Alice5 have cat8.
akljdflkja
Alice123 have cat7.
Teraz zróbmy bardziej zaawansowane search and replace.
Idź do Search - Replace.
I ustaw
Search for: Alice([0-9]+) have cat([0-9]+)
Replace with: a\1 have c\2
I upewnij się że jest zaznaczona opcja Search Mode - Regural expression.
Wciśnij Replace All
I torzymasz tekst
akljdjfalkjdf
a1 have c2.
jakdhfkljakljdf
a2 have c3.
a5 have c8.
akljdflkja
a123 have c7.
Mam nadzieje że moja instrukcja Ci pomogła.
Jeszcze brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

  ( Ctrl+Enter )